brandzorg logo  

 

Advies en ondersteuning op het gebied van brandveiligheid
0492 - 83 00 33

Vuurlastberekening (NEN6060)

De brandweer heeft aangegeven dat een vuurlastberekening noodzakelijk is omdat het brandcompartiment groter is dan wettelijk (volgens Bouwbesluit 2012) is toegestaan.

Daarbij is bijvoorbeeld aangegeven dat een brandcompartiment te groot is en hiervoor een berekening noodzakelijk is. 

In het Bouwbesluit 2012 wordt onder meer bepaald dat een bouwwerk moet worden opgedeeld in brandcompartimenten van 1.000 of 2.500 m², afhankelijk van de functie van het gebouw. Een dergelijke opdeling is echter niet altijd mogelijk of wenselijk, denk aan industriële gebouwen, winkels, schouwburgen en megabioscopen. In een dergelijke situatie dient de gelijkwaardigheid van de te nemen maatregelen te worden aangetoond. 

De NEN6060 is een algemeen geaccepteerde methode om die gelijkwaardigheid aan te tonen. Bij deze methode wordt een vuurlastberekening gemaakt door alle brandbare materialen in en aan een gebouw in kaart te brengen. Op grond van die berekening kan vervolgens bepaald worden hoe groot een brandcompartiment maximaal mag zijn, eventueel in combinatie met extra voorzieningen als brandmuren, rookbeheerssystemen en/of een sprinklerinstallatie.  

logo rond klRens Verbakel
0492 - 83 00 33
info@brandzorg.nl
contactformulier